Tautiešami apsolīju

Tautasdziesma, Tautasdziesma, -

Tautiešami apsolīju
Raibus cimdus vakarāi.
Tautiešami apsolīju
Raibus cimdus vakarāi.

Nav saulīte nogājusi,
Jau tautietis pēc cimdiem.

Vai, Dieviņi, ko darīšu -
Mātei pūra atslēdziņa ?

Zinu, zinu, ko darīšu:
Piemānīšu māmuliņ’!

Sarīdīšu ciema suņus,
Lai iet māte lūkotiesi.

Kamēr māte suņus rāja,
Tikmēr cimdi tautiešam.

Še, tautieti, raibie cimdi,
Tas mans pirmais adījumsi.

Tumsā vērpti, šķetināti,
Zagti, zagti māmiņai.

Tautiets cimdus gan paņēma,
Manis pašas nepaņēma.

Ej pie velna tu, tautieti,
Man jau tevis nevajag’.