Pēdējais vilciens

Ainars Virga, Guntars Račs, Līvi

Pelēka diena pa pilsētu iet, 
Kāda meitene vienuļi dzied.
Pēdējais vilciens ir nokavēts jau,
Cita ceļa uz mājām vairs nav.
Vienīgi laternas spoži vēl deg,
Ceļa rādītājs rāda -nekur.
Pēdējais vilciens ir nokavēts jau,
Cita ceļa uz mājām vairs nav.
Tā aiziet nesaprasta
Mana meitene pēdējā.
Tā kā okeāns bez krasta,
Un man pāri nepaliek, pāri nepaliek,nekā..... 

Meitene aiziet un neatskatās,
Jo neviens viņu neuzrunās.
Pēdējais vilciens ir nokavēts jau,
Cita ceļa uz mājām vairs nav.
Tā aiziet nesaprasta
Mana meitene pēdējā.
Kā okeāns bez krasta,
Un man pāri nepaliek, pāri nepaliek,nekā.
Neej prom atskaties.
Gan tava sirds,

Vēl priecāties.
Neej prom atskaties.

Vēl tava sirds priecāsies.
Tā aiziet nesaprasta
Mana meitene pēdējā.
Tā kā okeāns bez krasta,
Un man pāri nepaliek,pāri nepaliek,
Tā aiziet nesaprasta

Mana meitene pēdējā.
Tā kā okeāns bez krasta,
Un man pāri nepaliek, pāri nepaliek nekā.....