Kas kaitēja man dzīvoti

Latviešu tautasdziesmas, Latviešu tautasdziesmas, Latviešu tautasdziesmas


Kas kaitēja nedzīvoti
Diža meža maliņāi?

Pieci brieži man arami,
Sešas stirnas ecējamas.

Ar vilciņu vagu dzinu,
Lapsa vagu metējiņa.

Zaķis kūla kankalīšus,
Ar pakaļas kājiņāmi.

Vārna tāda puspelēka,
Tā bij mana moderīte.

Cielaviņa baltu kaklu,
Tā galdiņa klājējiņa.

Cīrulītis zirgu puisis
Ar pelēku paltraciņu.

Žagatiņa garu asti,
Tā bij ziņas devējiņa.