Svētī, Dievs, šo zemi dzimto

-, -

Svētī, Dievs, šo zemi dzimto,
Svētī viņas darba tautu,
Ka še karš uz mūžu rimtu,
Miers ar prieku kājas autu.

Dziļu mieru, prieka šķīstu
Sūti mums kā tuvus draugus,
Lai ar mīlestību īstu
Audzina tie tautas augus.

Dod, ka tautas druvā briestu
Pilnas vārpas zelta graudos,
Bagāts rudens mantas šķiestu,
Vērpdams bārus saules audos.

Dod, ka mūsu baltos krastos
Patiesība zied un daile,
Ka mums dēlu dzimums rastos,
Kam ir gļēvums svešs un baile.

Bet kas sevi cienīdami,
Vairo savas tautas cieņu,
Paši ēnā noiedami,
Moda jauno laimes dienu.