Priekā!

Raimonds Eizenšmits, Broņislava Martuževa, Raimonds Eizenšmits

Priekā!                                        
Pacel glāzi – priekā! Dota mums šī nakts.
Smaids ar smaidu tiekas, brīdis gūstam zagts.
Pacel glāzi, glāzi priekā!

Pacel glāzi – priekā! Mirklis vien ir ļauts.
Sirds ar sirdi tiekas – atkal projām sauc.
Smaidi šonakt draugam, nebēdā par Rīt!
Atmiņās būs jaukāk dienas aizvadīt.
    
Vēlreiz glāzi – priekam! Nakts pret rītu trauc.
Saules ceļiniekam nevajaga daudz.

Līgaviņa mana, kam tu bēdājies?
Gan jau kādu reizi atkal tiksimies,
Ceļš ir mana dzīve. Kādēļ asaras?
Sirds kā bezdelīga – nespiež to nekas.

Vien ja tevi citi mīlēt solīsies,
Klusu tobrīd sirdī mani atceries!
Vēlreiz skūpstu – priekam! Gaišs lai paliek vaigs!
Tavam ceļiniekam tālāk doties laiks.