Pieradums

A.Šīrants, Marika Svīķe, Ineta Rudzīte

Es pie Tevis nakšņoju
Tu pie manis dieno
Es pie Tevis vasaroju
Tu pie manis ziemo

Atnāku un aizeju
Plaukst un novīst ziedi
Ieraujoties aizvejā
Raudu es Tu dziedi

Jau tik ilgi dzīvoju 
Nebūdama viena
Tikai saprast nespēju
Kas mūs abus vieno

Nesaki reiz mīlēju
Klusē tu ka mīli
Kā lai tevi zīmēju 
Turot rokā zīli

Pārāk labi saprotu
Ka to sauc par dzīvi
Bet par abiem sapņoju
Nosaukt to par laimi