Asaras par Dimantiem

Ivars Makstnieks, Ivars Kurpnieks, Otra Puse

Tev nebūs vientuļi skumt,
Raudāt lietū kā pilēt
Atzīsties sev, gribi vēl kādu
Mīlēt, mīlēt

Asaras par, par dimantiem kļūs
Asaras krīt kā dimanti dvēselē
Asaras par, par dimantiem drīz 
Pārvērtīsies, lai mirdzētu debesīs tev

Tev nebūs apmaldīties vējā, 
Dzi tam, pa naktīm
Kā taurenim, meklējot gaismu
Gaidīt rītu

Asaras par, par dimantiem kļūs
Asaras krīt kā dimanti dvēselē
Asaras par, par dimantiem drīz 
Pārvērtīsies, lai mirdzētu debesīs tev

Asaras izkaisīs, tumšajās debesīs
Tās samainīs, tev neprasot
Un neviens to pat nepamanīs,
Jo tur tikai zvaigznes spīd.

Asaras par, par dimantiem kļūs
Asaras krīt kā dimanti dvēselē
Asaras par, par dimantiem drīz 
Pārvērtīsies, lai mirdzētu debesīs tev.