bums

Mārtiņš Freimanis, Kārlis Šinēns, Mārtiņš Freimanis, Tumsa

Es tevi mīlu gribu un jūtu
Skaistu un jauku simpātisku
Tūkstoš reiz tevi noskūpstītu
Bet tik un tā man nepietiktu

Kā mīlu es kā gribu es
Neviltotu mīlestību no tevis es

Septiņām jūrām pāri es skrietu
Ietu dziedātu smietu un kliegtu
Nenokristu un nepiekustu
Varbūt tad arī varbūt tu justu

Kā mīlu es kā gribu es
Neviltotu mīlestību no tevis es

Un pie tavām durvīm es iešu
Un pastiepšu roku uz priekšu
Un klusi pieklauvēšu
BUM BUM BUM

la la la la la la la la