Dziesmai šodien liela diena (alts)

Visa zeme skanēt skan
Daudzas balsis, daudzas balsis
Doma viena tautu tuvu dara man

Senās kokles gaišas stīgas 
atkal brīvi skaņas dod
Še pie Rīgas 
Latvji dziesmās spēku rod
Naidnieks mūžam necels, mūžam necels galvu
Tautas sviedriem gūto balvu
Gaišai dienai pretī cels

Dziesmai šodien liela diena
Visa zeme skanēt skan
Daudzas balsis, daudzas doma viena 
tautu tuvu dara man, tuvu dara man.