Vasaras vakara idille

Raimonds Pauls, Vilis Plūdonis, Aija Kukule

Rāms saules riets kā krāsas skaistas,
Tumš dzelmē laistās kā purpurzieds.
Pa gaisu jautras un bezrūpīgas,
Zib bezdelīgas kā zilas šautras.

Un upes malā, dzer govis kāri,
Bet upei pāri dzied lakstīgalas.
Šalc dziesma liegā pār līčiem tāli,
Kas miglā bāli, slīgst it kā sniegā.