Nāc

Aigars Grāvers, Jānis Baltauss, A.Grāvers un citi

Krīt, debess ziedi krīt. 
Baltas Dieva kupenas tev teic labrīt.
Nāc kaut vai neaicināts, 
šajā naktī Dieva galds būs katram klāts.
Vēl skan tas aizlūgums, 
kad ar kokiem kopā putni būs ar mums. 
Nāc kaut vai neaicināts,
piparkūku sirdīm savu pieliec klāt.

Piedz.
Pāri laukiem, lejām, liedagiem
Putnu elpas mūsu lūgsnas aiznesīs.
Pāri laukiem, lejām, liedagiem
Lūgsnām sasildīsim debesis.

Vēl skan tavs aizlūgums.
Kad ar putniem debesīs tu lūdz par mums.
Nāc kaut vai neaicināt,
Šajā naktī Dieva galds būs katram klāts.
Krīt debess ziedi, krīt.
Baltas Dieva kupenas tev teic labrīt.
Nāc kaut vai neaicināts. 
Šajā naktī Dieva galds būs katram klāts.

Piedz.
.......