Dāvana

Pēteris Kokarēvičs, M.Sviķe, Kaimiņi

Ko es varu vēlēt tev šai vakarā?
Laiks ir doties mājupceļā vienīgā.
Paldies, ka biji man kā dāvana,
Tik ļoti, ļoti mīļa man un gaidīta.
Paldies, ka biji man kā dāvana, 
Sirds nebūs vairs vientuļas.

Lai no rīta gaisma logā tavējā
Uzzied tā kā saulespuķe pagalmā.
Lai visas dienas tev kā dāvanas,
Kas nepazūd nekad no tavas atmiņas.
Lai visas dienas tev kā dāvanas,
Kas nepazīst asaras.

Kas to nojauš, kad mēs atkal tiksimies?
Varbūt tikai tad, kad sniega bites skries.
Būs gaidīšana šī kā dāvana,
Kas mūsu patiesajām jūtām svētīga.
Būs gaidīšana šī kā dāvana,
Kā svētku diena priecīga.