Krīt pārslas, krīt

Raimonds Pauls, Vilis Plūdonis

Krīt pārslas, krīt 
Kā ziedi lejā
Un acis sejā
man maigi slīd
Viss gaiss ņirb balts
No ziedu bārslām,
No baltām pārslām,
Kas mīksti šalc.
Viss gaiss ņirb balts
No ziedu bārslām,
No baltām pārslām,
Kas mīksti šalc.

Un ārs tik kluss!
Un man tik liegi:
Just to kā sniegi
Skan deniņos!
Kā mīlu es
Šo pārslas deju,
Šo dabas dzeju
Kopš mazotnes.
Kā mīlu es
Šo pārslas deju,
Šo dabas dzeju
Kopš mazotnes.

Cik skaisti klīst
No ļaudīm tālu
Caur tāli bālu
Kad sniegi rīst!
Cik skaisti būt
Šai sniega telpā,
Kur spirgtā elpā
Sirds veldzi jūt!
Krīt pārslas, krīt
Kā ziedi lejā
Un klusā ejā
Man sejā slīd.