Seši mazi bundzinieki

Seši mazi bundzinieki,
Jāj pa ceļu bungodam.

Visiem sešiem sirmi zirgi,
Visiem caunu cepurīt's.

Visi seši sajājuši
Mana tēva sētiņā.

Visi seši lec no zirga,
Sniedz man zelta gredzentiņ.

Ne es ņemšu, ne man vajag
Tik jaunami skuķēnam.

Iešu mājās, prasīs māte,
Kur tu ņēmi, kas tev dev?

Man iedeva ciema puiši,
Mani mazu mīlēdam. 

Mani mazu mīlēdami,
Sevi lielu audzēdam.