Kas dzīvo tanī pusē?

Imants Kalniņš, Viktors Kalniņš, Turaidas Roze

Kas dzīvo tanī pusē,
kur vakarā ir rīts,
kur piepūsts ods pūš tauri
un ziloņi kur sīc?

Kas dzīvo tanī pusē,
kur jūrā paisums plok,
kur saknes stāda gaisā,
bet asnus zemē rok?

Kas dzīvo tanī pusē,
kur kuģis vagu ar
un traktors stāv uz enkura
pa ziemu šovasar?

Kas dzīvo tanī pusē,
kur lidmašīnas lien,
kur gliemežiem liek spārnus,
lai tie pa gaisu skrien?

Kas dzīvo tanī pusē,
kur kurpes galvā mauc,
kur neatļauts ir atļauts,
kur klusēdami sauc?

Kas dzīvo tanī pusē,
kur muti pirkstā bāž,
kur veselie guļ gultās,
kur slimie kalnus gāž?

Kur sekunde var gaidīt,
bet gaidi - ai, kā zib,
kur muzikanti nespēlē,
kad daudzi dancot grib?

Kas dzīvo tanī pusē,
kur vilki vaid un blēj,
kur jāsmejas, kad jāraud,
kur nepļauj to, ko sēj?

Es nezinu, es nezinu,
es kļūdīšos varbūt,
bet vai tev, draudziņ, nešķiet,
kā tā var arī
būt?