Ak tu priecīga

Sicīliešu dziesma, J.Falks atdzej. K.Ulmanis

Ak tu priecīga, ak, tu svētīga
Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir dzimis, viss ienaids rimis,
Priecājies, priecājies, draudze!

Ak tu priecīga, ak tu svētīga
Ziemassvētku dieniņa!
Kristus ir nācis, Pestīt mūs sācis,
Priecājies, priecājies, draudze!

Ak tu priecīga, ak tu svētīga
Ziemassvētku dieniņa!
Enģ’ļi nekavē, Kristu tie slavē.
Priecājies, priecājies, draudze!