Gaidot...

Izpildītājs: Kaimiņi

Tie ceļi, pa kuriem pie manis Tu nāksi,
Nekad nebūs aizsniguši.
Tie vārdi, ko man tikai gribēsi stāstīt,
Nekad nebūs nesaprasti.

Tavs augums, ko alkstu es apsegt ar glāstiem,
Man dāvās  ko neparastu,
Un lūpas, kas tvīkušas Tavējās skūpstīt,
Tev čukstēs, lai neaizej Tu.

P…	Bet kāpēc Tu  neatnāci?
	Bet kāpēc Tu man nepastāsti?
	Ko esi sen teikt gribējusi?
	Ko esi jutusi? Kā esi dzīvojusi?

Un kamīna liesmas bez vārdiem mums dziedās,
Un laiks  apstājies būs,
Būs klusums un vīns, kurā zvaigžņu zelts mirdzēs
Un atmiņas  apciemos mūs.

	Būs labi un mierīgi, redzēs pati,
	Šie mirkļi par mūžību kļūs.
	Nāc, dosim viens otram šo glābjošo nakti,
	Pēc tam – kaut vai pasaule grūst.

Dziesmu pievienoja: Andis

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv