Kur mēs mīļi runājām ēēēē

Izpildītājs: Katrīna Dimanta

Mūzikas autors: Katrīna Dimanta

Vārdu autors: Katrīna Dimanta, Latv.t.dz.

Kur mēs mīļi runājām,
Tur zied balti āboliņš
Kur mēs sīvi rājāmies, 
Tur zemīte pušu plīs

Piedz. Ēēēē  

Tā staigāju dūņu purvu,  
Man kājiņas neapmirka
Tā dzīvoju svešumā, 
Ka naidiņa nesacēl

Piedz. Ēēēē 
   
Bridge 
Visur man saule spīd, 
kad saulīte uzlēkusi     	
Visur man labi ļaudis,
Kad es pate laba biju

Piedz. Ēēēē  x2

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv