Mēs Dejosim

Izpildītājs: Zelta Kniede

Mūzikas autors: Silvestrs Lorencs

Vārdu autors: Gundega Tabaka

Zvaigžņu debesis
Tavās acīs mirdz
Mēs dejosim
Kamēr atausis būs rīts
Zvaigžņu priekškars krīt
Varam sauli ieraudzīt
Mēs dejosim
Kamēr diena iesils drīz

Un tā mēs dzīvi dejosim
Un tā mēs dzīvi mīlēsim
Pat, ja solis kāds klups
Deja mums nesajuks
Deja mums nesajuks

Saules staros mirdz
Tavās matu cirtās zīds
Mēs dejosim
Mijkrēslis, kad sagaidīts
Debesīs, kad sarkans vīns
Saules stari nodzisīs
Mēs dejosim
Mūžs mums dejā pavadīts

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv