Jaunekļa sirds

Izpildītājs: Labvēlīgais tips

Mums nebija lavīnas un zemestrīces,
Bija uz visiem viens publiskais nams.
Tik māte man teica: neej pie Nīces,
Priekšā kur skroderis, pastnieks un gans.

Sargāju tikumu un savu godu,
Piesedzu plikumu ar puķu podu.
Mācījos arodu, pabeidzu skolu,
Ikkatru svētdienu gāju pie Nīces.

Jaunekļa sirds - mūžīgi pilna ar mīlu,
Nolemtā sirds - jāizpērk sentēvu ķīlu.
Trauksmainā sirds, aicinot naktīs un dienās,
Sarkano lukturu ielās uzliesmo kaislības dzirksts.

Pilsētā redzu cik daudz ir to nīču,
Uz katra stūra tās vilinot sauc.
Tīkliņa zeķes un daudz citu fīču,
Kā gan te jauneklis projām lai brauc?

Pārdevu kumeļu, pulksteni, šalli,
Aicinu meitenes doties uz balli.
Sajuka pātari: tūdariņ' tādariņ',
Svētdienas rītā es pamodos pliks.

Jaunekļa sirds - mūžīgi pilna ar mīlu,
Nolemtā sirds - jāizpērk sentēvu ķīlu.
Trauksmainā sirds, aicinot naktīs un dienās,
Sarkano lukturu ielās uzliesmo kaislības dzirksts.

Jaunekļa sirds - mūžīgi pilna ar mīlu,
Nolemtā sirds - jāizpērk sentēvu ķīlu.
Trauksmainā sirds, aicinot naktīs un dienās,
Sarkano lukturu ielās uzliesmo kaislības dzirksts.

Lai lai lai lai [melodiski pēc piedz.]
Sarkano lukturu ielās uzliesmo kaislības dzirksts.

Dziesmu pievienoja: Reinis

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv