Fast kredīts savam projektam.

Izpildītājs: Fast kredīts savam projektam.

Mūzikas autors: Fast kredīts savam projektam.

Vārdu autors: Fast kredīts savam projektam.

Esmu Starptautiskā Valūtas fonda valdes loceklis 
attiecībā uz starptautiskajām ekonomikas iestādēm. Starp
tautiskie piegādātāji piešķir aizdevumus no EUR 2 000 lī
dz EUR 2 000 000 ar gada procentu likmi 2% apmērā. Es es
mu gatavs visiem nopietniem interesentiem. Kopumā es saņ
emu aizdevumus šādās jomās: emelielebon@gmail.com

Dziesmu pievienoja: emelielebon

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv