Lokatiesi, mežu gali!

Lokatiesi, mežu gali,
Lai balstiņas pāri skan!

Ko gaidāti jauni puiši,
Ka jūs sievas neņamat?

Ak tu, ciema cīrulīti,
Tavu daiļu dziedāšan’!

Man vajaga līgaviņas -
Ka es tevi nepaņem’!

Ciema puiši tā domāja,
Ka es dziedu viņu dēļ.

Man māmiņa atvedīsi
Pār Daugavu arājiņ’.

Koši, koši, jauki, jauki,
Kad Dievs deva vasariņ’!

Dzied putniņi, dzied meitiņas -
Mežu gali gavilē.

Lokatiesi, mežu gali,
Lai balstiņas pāri skan.

Dziesmu pievienoja: Mario

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv