Saule sēja sudrabiņu

1.Rītā agri saule lēcā debess vārtus atvērusi.
Tina zelta kamolīti savu gaismu dāvādam.Piedz.Damda-di-dam'
dajam-da-di-dam, dadi-dam-dam da jam-dam-dam.2x

2.Zeme pretī izgājusi ar saulīti rotājāsi.
Pilni visi zāļu stiebri zelta rasas dimantiem.Piedz.Damda-di-dam'
dajam-da-di-dam, dadi-dam-dam da jam-dam-dam.2x

3.Visi ceļi balti tapa no saulītes gajumiņa.
Lai iet ļaudis baltus ceļus labu dienu vēlēdam.Piedz.Damda-di-dam'
dajam-da-di-dam, dadi-dam-dam da jam-dam-dam.2x

4.Saule zemei gaismu deva. Saule zemi modināja.
Sasildīja, izrotāja , zemei labu vēlēdam.Piedz.Damda-di-dam'
dajam-da-di-dam, dadi-dam-dam da jam-dam-dam.2x

Dziesmu pievienoja: Sayoo

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv