"Apdziedāšanās dziesma."

Izpildītājs: Aivars Kažis

Mūzikas autors: Inga Lagzdiņa

Vārdu autors: Ādams Tīreļnieks

   Veltījums kolhoza "Ziedkalne" darba kolektīvam.

Mēs autobusā ielēcām,
Un visi šurpu atbraucām,
Mājās ilgi domājām,
Ko lai mēs jums pastāstām.

"Ziedkalnē" ir īsta dzīve,
Te, lūk, vērts ir strādāt !
Laukus art un lopus kopt
Un par bērniem gādāt !

Bet, ja labi apskatās,
Šis tas peļams atrodas.
Krūmos vīri alu sūc
Bet kūtī govīm vēders rūc.

Skatāmies stāv sieva, lūk,
Govij pakaļgalā,
Pieniņam tur jātekot,
Jābūt tā tam dabā.

Ir komplekss kalnā uzcēlies
Visu acu priekšā,
Spaini noliek ielejā - 
Piens pats tecēs iekšā.

Arāji un kombainieri,
Visi vienā barā,
Sanākuši apspriesties,
Ko lai tagad dara.

Jāvāc bietes, jāar zeme,
Viss ar lielām mokām,
Slikti tas, ka kombains stāv,
Un jāvāc ir ar rokām.

Remont' darbnīc' vadītājs,
Ceļam viņu godā
Čakli vīrus pievāķē 
Un pa bleķiem lodā.

Mašīnas ir jāremontē,
Joki nav nekādi,
Vīri stājas darba frontē,
Jo beigties var visādi.

Un, saproti vai nesaproti, 
Vajag lietu darīt,
Remonts labi jāpaveic,
Pēc nedēļas vai parīt.

Biedri Elmārs, Augusts, Andris,
Pelnījuši balvas !
Lielu ražu savākuši,
Jo tiem strādā galvas.

Bet viss ir labs, kas labi beidzas -
Ļaudis dažreiz saka.
Dzīve tikmēr tālāk steidzas,
Lai tai viegla taka !

Dziesmu pievienoja: Aivars Kažis

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv