Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Spēlēju, Dancoju (sākums)
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
1. PANĀKSNIEKI
Dieviņš veic, dieviņš veic,
Velna bērnus līdzi velk.

VEDĒJI
Lai nu mēs velna bērni,
Vedam sevim dieva meitu.PANĀKSNIEKI

Panāksnieki
panākam.
Vedamo atņemam.

VEDĒJI
Velni veic, velni veic,
Vedam laukā vedamo.PANĀKSNIEKI

Dieviņš
veic, Dieviņš veic.
Ābeļziedā ieķēries.VEDĒJI

Vainīgs
šis - vāji vilka,
Panāksniekiem līdzēdams.

LELDE
Nāc mēs tevi paglābsim!ZEMGUS

Salīgsim,
savi ļaudis!

2.  PANĀKSNIEKI
Vai man dieniņ, dvielis trūcis!

VEDĒJI
Kaut nu dzīve netrūkusi!DĀKI

Tūdaliņ,
tāgadiņ,
Pastalnieki danco:
Cits ar zeķi, cits ar vīzi,
Cits ar basu kāju.

3. AKLAIS
Saules kunga dzimti ļaudis;
Smilšu bērni, ceļa vīri,
Meēa brāļi, vēja brāļi.
Nākam kāzas apraudzīt.
Akls esmu šai saulē,
Viņā saulē visu redzu.

4. TOTS
Spēlēju, dancoju.
Visu cauru nakti,
Ar vien’ daiļu meitu.

5.  LELDE
Kas tos zelta taurenīšus
Istabā pasvaidījis?
Kur tie saldie vēji šalc?
Spēlmanīti, kas tu esi?

TOTS
Vazanķītis, pasaul's staiguls.

LELDE
Ak tu nabags, Spēlmanīti:
Sūrums tava mūža diena.
Medus saldums tava dziesma.
Spēlē, lūdzams, vēl to dziesmu!

TOTS
Manu sirdi bite dzēla.
Manā dziesmā nu ir abi...
Medus saldums - bites dzēlums!

LELDE
Spēlē, spēlē, Spēlmanīti!TOTS

Dziesmu
bite dziļi dzeļ:
Sirds no savas vietas uzlec.

LELDE
Spēlē, spēle, nav man bail.

TOTS
Nebija, nebija
I ne puse naktis,
Iet tā spēlīt' pušu...

6. LELDE
Ko tā spēlīt’ pušu gāja?
Spēlē, spēlē, es to gribu.

TOTS
Mana dziesma dejojama,
Nāc ar mani izdejot!

7. DANCIS

8. LELDE
Spēlē, spēlē, Spēlmanīti,
Spēlē, spēlē, nav man miera!

TOTS
Neraudi, neraudi,
Manu mīļo meitiņ.
Es tev pirkšu citu.

LELDE
Vai jau galā tava dziesma?
Spēlē, lai vēl līksmi top!

TOTS
Nav vēl galā.

LELDE
Ko tad beidz?

9. TOTS
Jo es greizi izčīgāju,
Jo tu tieši izdejo!
Jo tās dūkas dobji dūc.
Jo tu skaļi nosmejies!

LELDE
Ha ha ha ha, tavu dziesmu!

TOTS
Savu dziesmu? Tālāk - nav -
Izdzīvota, sacerēta,
Līdzi nāci sacerēt!ZEMGUS

Leldei
Lelde!

LELDE
Zemgu, lēksim!

TOTS
Spēlēju, dancoju
Visu cauru nakti –

10. LELDE
Kas aiz rokas auksti rauj?
Kas uz kājas smagi min?
Kas mani dancina –
Vienu pašu istabā –
Ak, aiz kakla - ai!

RAGANA
Zemgu, raugi, kas tai kaklā!
Raugi pats, vai tur nav lāsa?
Asins-
Ha ha!

ZEMGUS
Vai vēl dzīva mana Lelde?

RAGANA
Kas ir miris, tas ir miris.

TOTS
Vai tad tiešām nevar uzcelt?RAGANA

Spēlē!

Varbūt
uzcels tava spēle!

11. TOTS
Tu man dzēli divām acīm –
Nu tu pati nāves dzelta!
Pamigla, mākoņi –
Saulīte cēlās:
Pamiglu izbrida,
Mākoņos izlēca –
Izlec tu, meitiņ.
Spriganu actiņ!

ZEMGUS
Nesat kapos! Rokat bedri! -
Divtik dziļu!

TOTS
Sasperšu pret zemi, spēles!
Lai tad izput visas dziesmas.
Kad nav dzīves, kam tās dziedāt!
Cik tās dzīves mums - tik viņa.

AKLAIS
Rauj tad tevi velns!

TOTS
Tas neraus!
Tam jau bailes ir no manis.

12. AKLAIS
Naktī kapos tev būs iet!
Aukstam, cietam tev būs tapt,
Ka ne mirons nesaspiestu!
Tavai balsij tālai tapt,
Prātam zināt slēptas lietas,
Pārcelt būs tev pusnakts laikus!
Lai par savu tevi skaita
Miroņi, kas nāk no kapa!

13. TOTS
Man būs jāmirst?

AKLAIS
Dots pret dotu!

TOTS
Zemes māte! Zemes māte!
Dod man viņu atpakaļ!
Zemes māte, māte mana.
Tavs dēliņš gauži sauc:
Atmodies, atsaucies.
Atdod dārgu dzīvībiņu!
Aizkurlušas tavas ausis,
Nu tu tapusi jau veca!

14. ZEMES VĒZĪTIS
Ko tu ārdies? Vai tev prāts?
Ņems šis mutē rupjus vārdus!

TOTS
Klau, vai runā?

ZEMES VĒZĪTIS
Šis vēl jautā?! Zemes balss!

TOTS
Zemei labākas nebij?

ZEMES VĒZĪTIS
Es par labu vēl priekš tāda,
Zemes spēlmans - es. Kas tu?

TOTS
Atdod Leldi!

ZEMES VĒZĪTIS
Mums vai irrr?
Zemes virsū, Kungs ir grābis.

TOTS
Kā tam atņemt?

ZEMES VĒZĪTIS
Zinies pats.

TOTS
Es tādas dziesmas uzlaidīšu:
Apsmējējas, ņirgātājas –
Smiedamies tās dziedās visi,
Apsmējējas, ņirgātājas.

ZEMES VĒZĪTIS
Dzirrrdi:
Es tev dot
Dziesmu pievienoja: Kalesin
Izpildītajs:
IĻĢI
Mūzikas autors:
Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks,
Vārdu autors:
Rainis
Dziesmas kuras izpilda IĻĢI:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Spēlēju, Dancoju (sākums) IĻĢI Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks, Rainis
Spēlēju, Dancoju (turpinājums) IĻĢI Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks Rainis
nesmejiet jūs ļautiņi Iļģi
rīta rasa krita Iļģi
Šķērsu dienu saule teka Iļģi
Kaza kāpa debesīs Iļģi

Sarakstā ir 52 dziesmas, lapa 1 no 9. Nākamā >>>  

Dziesmas kuru vārdu autors ir Rainis:
Nosaukums Izpildītājs Mūzikas autors Vārdu autors
Mākonītis un mākonīte Menuets Imants Kalniņš Rainis
Mūsu zeme Jānis Norvilis Rainis
Spēlēju, Dancoju (sākums) IĻĢI Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks, Rainis
Spēlēju, Dancoju (turpinājums) IĻĢI Ilga Reizniece, Gatis Gaujenieks Rainis
Acis veras - aizveras I.Reizniece, G.Gaujenieks Rainis
Neprātīgs vēlējums Dzeguzīte Raimonds Pauls Rainis

Sarakstā ir 15 dziesmas, lapa 1 no 3. Nākamā >>>  

2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.