Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Uzticams naudas
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Jūs vēlaties saņemt kredītu par savu projektu 
īstenošanu, jūs vēlaties gūt labumu no nemateriālā
s vērtības, jūs vēlaties izmantot kredītu, lai fin
ansētu studijas ārvalstīs, jūs vēlaties mainīt aut
omašīnu, aprīkot jūs ar ierīcēm, piedāvāt jums jau
nu māju. - Mél - machy.chantal@gmail.com
Dziesmu pievienoja: machy
2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.