Meklēt dziesmas Tops Par mums Pievienot jaunu dziesmu
Naudas aizdevums starp privātiem
Sveiks viesi! Pieteikties vai Reģistrēties
Jūs vēlaties saņemt kredītu par savu projektu 
īstenošanu, jūs vēlaties gūt labumu no nemateriālā
s vērtības, jūs vēlaties izmantot kredītu, lai fin
ansētu studijas ārvalstīs, jūs vēlaties mainīt aut
omašīnu, aprīkot jūs ar ierīcēm, piedāvāt jums jau
nu māju. - Mél - machy.chantal@gmail.com
Dziesmu pievienoja: machy
2010 Ārija Kalns (Par ideju un krātuves aizsākumu (1998 - 2009) paldies MA-1 Datori)
Par nepieciešamajiem labojumiem dziesmu tekstos un sistēmas kļūdām rakstiet Ārijai Kalns.