Naudas aizdevums starp privātiem

Jūs vēlaties saņemt kredītu par savu projektu 
īstenošanu, jūs vēlaties gūt labumu no nemateriālās vērt
ības, jūs vēlaties izmantot kredītu, lai finansētu studi
jas ārvalstīs, jūs vēlaties mainīt automašīnu, aprīkot j
ūs ar ierīcēm, piedāvāt jums jaunu māju. - Mél - machy.c
hantal@gmail.com

Dziesmu pievienoja: machy

Latviešu dziesmu serveris - Dziesmas.lv